MARIUSZ TURSKIWspółzałożyciel funduszu inwestycyjnego bValue Angels VC

  Współzałożyciel funduszu inwestycyjnego bValue Angels VC.
  Wiceprezes Fundacji AIP odpowiedzialny za AIP SEED CAPITAL, który inwestuje w innowacyjne start-upy
  Współzałożyciel Fundacji Polska Przedsiębiorcza, w jej ramach odpowiedzialny był za procesy inwestycyjne i exit(y) ponad 120 firm, procesy inkubacyjne i akceleracje pośrednio około 20tys. przedsięwzięć, bezpośrednio ponad tysiąca firm, oraz za procesy zarządcze
  Jest także współzałożycielem oraz Członkiem Zarządu AIP oraz sieci BusinessLink.
  Wewnątrz Business Link był odpowiedzialny za proces inwestycyjny oraz akceleracje ponad 100 start-upów
  Od 2004 roku zarządzał siecią akceleratorów, w tym Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz AIP Business Link
  Podmioty grupy Polska Przedsębiorcza zatrudniają obecnie ponad 250 pracowników, a łączne przychody przekroczyły 1 miliard PLN
  Ukończył studia na wydziałach Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obecnie kontynuuje studia doktoranckie z finansów w języku angielskim w międzynarodowym programie Akademi Leona Koźmińskiego
  Twórca projektu bChange, w ramach której przekonał do współpracy ze startupami takie korporacje jak mBank, Audi, Skansa, Nestle, Apple, PKP, Bakalland, InPost i inne
  Anioł Biznesu, pozyskujący do swoich inwestycji duże podmioty VC