Łukasz Woźny

  Ekonomista, konsultant, naukowiec. Realizował projekty w Polsce i Europie Środkowo
  Wschodniej m.in. z obszaru sprzedaży, wynagradzania i restrukturyzacji. Z branżą
  ubezpieczeniową związany ponad 10 lat. W ubezpieczeniach zajmował się CRM, IT,
  underwritingiem i audytem. Autor pierwszego programu wspierania innowacyjności w
  Compensa. Mentor w kilku programach mentoringowych. Doktor habilitowany nauk
  ekonomicznych. Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego obszarem
  specjalizacji naukowej jest teoria gier. Stypendysta Fulbrighta, Marie Curie, Ministerstwa
  Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Laureat Nagród Naukowych Prezesa Rady Ministrów i Finalista
  Nagród Naukowych tygodnika Polityka. Pracował i odbywał staże naukowe w USA, Wielkiej
  Brytanii i Francji. Kierownik projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz
  przez Komisję Europejską.
  Prywatnie interesuje się teatrem, malarstwem i fotografią.