Katarzyna ZdunekRadca prawny

    Katarzyna Zdunek jest radcą prawnym z blisko 12-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego. Posiada bogate doświadczenie w obszarze prawa umów, prawa korporacyjnego, finansowania projektów, prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i pomocy publicznej. Wspiera również klientów kancelarii w sprawach dotyczących sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości oraz inwestycji nieruchomościowych. Doradza klientom również w obszarze e-commerce, konsumenckim i ochrony danych osobowych, w tym RODO. Katarzyna Zdunek jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również kurs Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union współorganizowany przez University of Cambridge. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich (KKLW Kurzyński Kosiński Łyszyk
    i Wspólnicy, Wardyński i Wspólnicy) i międzynarodowych kancelariach prawnych (Bird & Bird) oraz międzynarodowej firmie doradczej (KPMG).
    Biegle posługuje się językiem angielskim.