JACEK ALEKSANDROWICZWspółtwórca i CEO Polski Przedsiębiorczej

  Współtwórca i CEO Polski Przedsiębiorczej – największego ekosystemu wspierania startupów w CEE
  Współtwórca Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości – największej sieci w Europie (56 lokalizacji),
  które wypuściły na rynek ponad 20 tys. startupów
  Współtwórca BusinessLink – największej sieci akceleratorów w Polsce (25 tysięcy m2 w 14 lokalizacjach)
  Współtwórca funduszy z grupy bValue VC i AIP SeedCapital (120 inwestycji w spółki technologiczne
  z CEE) Od 2004 roku Prezes lub Wiceprezes Zarządu w podmiotach grupy Polski Przedsiębiorczej:
  odpowiedzialny za procesy zarządcze (ponad 250 pracowników), inwestycyjne (ponad 120 spółek),
  sprzedażowe (ponad 100 mln przychodów rocznie) oraz inkubacyjne/akceleracje (20 tys. startupów)
  Wiceprezes Zarządu JEUNE – Young Entrepreneurs Organization of the European Union (największej
  organizacji młodych przedsiębiorców w Europie)
  Współtwórca i kierownik/dyrektor zarządzający największych projektów europejskich i inwestycyjnych
  realizowanych w ramach grupy (m.in. „Droga do Polski Przedsiębiorczej” o wartości 70 mln zł z działania
  5.2 POIG)
  Mentor startupów z CEE w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży i inwestycji, m.in. w takich globalnych
  sukcesach biznesowych jak Glov, Sidly, Qpony.pl czy ukraiński Call Page.
  Laureat nagród międzynarodowych (Regiosatrs, European Enterprise Awards)
  Magister Szkoły Głównej Handlowej (2004 rok), obecnie doktorant w ramach PhDFinanceProgram
  w Akademii Leona Koźmińskiego.