Dominika KolmagaManager Regionalnego Centrum Rozliczeniowego na Mazowszu

    W 2017r. ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Prawo finansowe i skarbowość. Podczas studiów, od 2015 roku rozpoczęła pracę w Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Fundacja zajmuje się wprowadzaniem Startupów na Polski i zagraniczny rynek. Startupy w ramach programu otrzymują opiekę finansową, kadrową, prawną i biznesową. Pracowała na stanowisku specjalisty ds. finansowych, obsługując ok. 150 Startupów z zakresu rozliczeń kadrowych, finansowych oraz bieżącego doradztwa podatkowego. Od sierpnia 2017 zajmowała stanowisko menadżera regionalnego centrum rozliczeniowego na Mazowszu, gdzie koordynowała pracę zespołu dla ponad 500 aktywnych Startupów. Poprowadziła 30 szkoleń księgowych dla beneficjentów Fundacji o tematyce podstawowej księgowości, podatków dochodowych, majątkowych oraz obrotowych. W kwietniu 2018r. założyła firmę TaxToday, której ideą jest szkolenie i pisanie na temat podatków, księgowości oraz bieżących zmian w sposób jak najbardziej czytelny i prosty dla odbiorców. Zajmuję się zagadnieniami prawno-podatkowymi firm, doradztwem z zakresu podatków, księgowości, wypłat wynagrodzeń i rozliczania podatków w działalnościach gospodarczych oraz spółkach prawa handlowego. Przeprowadziła setki godzin konsultacji indywidualnych dla przedsiębiorców, ustalając ich modele rozliczeniowe.